SIA „Gravānu Darbnīca”

 

Reģ. Nr. LV45403010425,

Adrese: Gravānu 4, Gravāni, Salas pagasts,

 Salas novads, LV-5230

Tālrunis/fakss 65220099, mob.22017093, 22017616

e-pasts: gravanu.darbnica@inbox.lv